Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános tájékoztató

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") a

BETŰKÉP Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: "Szolgáltató") és a szolgáltatásainkat és termékeinket (továbbiakban: "Termékek") megvásárló Vásárló között létrejövő jogviszonyt szabályozza.

A Weboldal szolgáltatásait mind fogyasztónak minősülő természetes személy Vásárlók ("Magánszemély vásárló"), mind pedig vállalkozások ("Céges vásárló") igénybe vehetik (Magánszemély vásárló és Céges vásárló a továbbiakban együtt: "Vevő").

Kérjük, hogy a Termékek megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et és az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: "Adatvédelmi nyilatkozat"), amelyet a Weboldalon az "Adatvédelmi Tájékoztató - GDPR" menüpont alatt érhet el. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása elengedhetetlen feltétel a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez.

A Vásárló az ajánlatkérése elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot megértette, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: BETŰKÉP Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 4033 Debrecen, Aranyeső u. 21.
Telephely: 4034 Debrecen, Csűry Bálint u. 7.
Cégjegyzékszám: 09-06-001188
Adószám: 22826259-2-09
Telefonszám:+36-30-363-3519
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szitamuhely.hu honlap számára tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2.  A megrendelés menete

2.1 Árajánlat kérése
Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése minden esetben Árajánlat alapján történik.

2.1.1 Árajánlat kérése Szolgáltató által forgalmazott termékek esetén

A Vásárló a Textil termékek menüpont alatt megnyíló T-shirt Europe katalógus oldalon tudja megtekinteni az általunk forgalmazott termékeket. A megvásárolni kívánt termékekre a Vásárló az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben tud árajánlatot kérni. Az árajánlat kérésnek tartalmaznia kell a termékek típusát/nevét, színét, méretét és azok mennyiségét. Ha kiszállítást is kér a Vásárló, kérjük annak leírását is.

Ha a termékeket logóztatni is szeretné a Vásárló, akkor az árajánlat kérésben kérjük az alábbi információk megadását:
- grafika jellemzői (mérete, színei) – kérjük az e-mailhez csatolni
- nyomat elhelyezése a terméken
- darabszám

2.1.2 Árajánlat kérése Vásárló által hozott textil termékek nyomására, logózására

A Vásárló az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben tud árajánlatot kérni általa hozott textil termékek nyomására, logózására.
Az árajánlat kérésben kérjük az alábbi információk megadását:
- milyen terméket szeretne a Vásárló logóztatni
- grafika jellemzői (mérete, színei) – kérjük az e-mailhez csatolni
- nyomat elhelyezése a terméken
- darabszám

2.2 Árajánlat küldése

A Szolgáltató a 2.1.1 vagy 2.1.2 pontokban részletezett ajánlatkérés alapján a Vásárló részére Árajánlatot küld
Az Árajánlat tartalma:
- termékek/ szolgáltatások megnevezése
- termékek/ szolgáltatások mennyisége
- termékek/ szolgáltatások egységára (nettó és bruttó)
- szállítás költsége (nettó és bruttó)
- megrendelés összes költsége (nettó és bruttó)
- teljesítés várható időpontja
- fizetési mód (előre utalás vagy készpénz/utánvét)
- árajánlat érvényessége

2.3 Árajánlat elfogadása - MegrendelésA Vásárló az Árajánlat elfogadását, tehát a Megrendelést e-mailben tudja megerősíteni az ajánlat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vásárló számlázási és szállítási címét (ha kért kiszállítást) illetve a fizetési módot (előre utalás vagy készpénz/utánvét)

Szolgáltató a Megrendelés beérkezését követően írásos visszaigazolást küld, amelyhez csatolja az előlegbekérőt/ proforma számlát ha a Vásárló ezt a fizetési módot választotta.

A Felek közötti szerződéses az Árajánlat elfogadásával (azaz a Megrendeléssel), és a Megrendelésre küldött visszaigazolással jön létre. Ez a magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi.


3. Teljesítés

A Szolgáltató a Megrendelésben és annak visszaigazolásában rögzített részletek alapján a szolgáltatást teljesíti.

 

4. Szállítás

Az elkészült termékeket a Vásárló a Szolgáltató telephelyén tudja átvenni munkanapokon 8 és 16 óra között. Az átvétel legkorábbi napját a Szolgáltató írásban vagy telefonon jelzi a Vásárlónak, mely időpont igazodik a korábban vállalt teljesítési határidőhöz.
Ha a vásárló kiszállítást is kért azt a Szolgáltató futárszolgálat igénybevételével teljesíti.

A szállítási költséget az Árajánlat tartalmazza, amely függ a megrendelt termékek mennyiségétől (termékek térfogata, súlya) és esetlegesen a szállítási címtől.

A kiszállított termékeket a Vásárlónak tételesen ellenőriznie kell (különös tekintettel a csomag sértetlenségére). A csomag átvétele után hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltató nem fogad el.
Ha a kiszállítással kapcsolatban bármilyen probléma merül fel (például sérült vagy hiányos a csomag) a Vásárlónak kérnie kell a probléma jegyzőkönyvbe vételét a futártól.

 

5. Vásárlók elállási joga


Magánszemély Vásárlónak a 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet alapján a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül lehetősége van gyakorolnia a vásárlástól való elállás jogát.

Ha a Magánszemély Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: Betűkép Bt. 4033 Debrecen, Aranyeső u. 21. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyilatkozat minta letölthető formátumban: elallasi_nyilatkozat_minta.pdf

A Magánszemély Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Elállás esetén a Magánszemély Vásárlónak gondoskodnia kell a Termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A Terméket eredeti, sértetlen állapotban és hiánytalan mennyiségben kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató telephely címére (4034 Debrecen, Csűry Bálint u. 7.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A visszaküldéssel járó közvetlen költségeket a Vásárló köteles viselni.
Ha a Magánszemély Vásárló eláll ettől a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Magánszemély Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Magánszemély Vásárló az Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Magánszemély Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Magánszemély Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Magánszemély Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A Magánszemély Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az indoklás nélküli elállás joga kizárólag a Magánszemély Vásárlókat illeti, azaz azon természetes személyeket, akik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § (a) pontja értelmében fogyasztónak minősülnek.

Amennyiben a Magánszemély Vásárló egyedi, emblémázott Terméket rendel, úgy a fent említett kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján elállási jogát nem gyakorolhatja. Céges Vásárlók esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában biztosítani az indokolás nélküli elállás jogát és a vételár visszatérítését.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

6.1 Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • · Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • · A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Magánszemély Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Céges Vásárló a szerződés teljesítésétől számított egy éves, a Magánszemély Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Magánszemély Vásárló esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Magánszemély Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Magánszemély Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2 Termékszavatosság

A Magánszemély Vásárló a Termék hibája esetén - választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Magánszemély Vásárló kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Magánszemély Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Magánszemély Vásárló kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Magánszemély Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • · a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • · a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • · a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét arra, hogy termékszavatossági igénnyel kizárólag a Magánszemély Vásárlók élhetnek. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Magánszemély Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3 Jótállás (garancia)

A Termékekkel kapcsolatban felmerülő hibák esetén Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) meghatározott termékek vonatkozásában a jótállási Korm.rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések szerint jár el. A Szolgáltató az önhibájából előforduló emblémázási hibákért szintén jótállást vállal, a jótállás időtartama 1 hónap.

Emblémázási hiba esetén, amennyiben az emblémázási hiba javítható, a Szolgáltató a hibát kijavítja. Amennyiben a hiba nem javítható, a Szolgáltató újra gyártja a Terméket. A jótállás érvényesítését kizárja:

- szándékos rongálás,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a nyomat vasalása az emblémázott termékeken.

Textiltermékek esetében a mosási és kezelési tájékoztató szerint kell eljárni! Ellenkező esetben a jótállás érvényét veszti.

A jótállási Korm.rendeletben meghatározott jótállási kötelezettsége a Szolgáltatónak kizárólag a Magánszemély Vásárlókkal szemben áll fenn. A jótállási Korm.rendelet alapján a Magánszemély Vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet. A kötelező jótállás időtartama 1 év. Az Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

7. Szellemi tulajdonjog

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

 

8. ÁSZF módosítása

Az Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. 

Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az Szolgáltató a Weboldalon keresztül értesíti a Vásárlókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

9. Panaszkezelés

A Vásárló esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját a Szolgáltató alábbi elérhetőségére küldheti postai levél vagy e-mail formájában: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy 4033 Debrecen Aranyeső u. 21. postai címre. Írásbeli panaszát 15 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk az Ön által megadott email vagy posta címre.

A Vásárló panaszát személyesen szóban is előadhatja a Szolgáltató telephelyén (cím: 4034 Debrecen, Csűry Bálint u. 7.) munkanapokon 8 és 16 óra között. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 15 napon belül írásban megválaszolja a Vásárló által megadott email vagy posta címre.A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezésre kerüljenek.Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Vásárló a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:
Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 52-500-710, 52-500-745
Fax: 52-500-720

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

 

12.  Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

Jelen ÁSZF-t a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Vásárló és a Szolgáltató kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.

Abban az esetben, ha bármi, amit a Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-el, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.

Amennyiben a Szolgáltató nem érvényesíti a jelen ÁSZF bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Szolgáltató a szolgáltatásait úgy nyújtja "ahogy azok vannak" és "ahogy azok elérhetőek". Az Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, megsemmisítése következtében keletkeztek.

Betűkép Bt.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.