Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános tájékoztató

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") a

BETŰKÉP Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: "Szolgáltató") és a szolgáltatásainkat és termékeinket (továbbiakban: "Termékek") megvásárló Vásárló között létrejövő jogviszonyt szabályozza.

Kérjük, hogy a Termékek megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et és az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: "Adatvédelmi nyilatkozat"), amelyet a Weboldalon az "Adatvédelmi Tájékoztató - GDPR" menüpont alatt érhet el. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása elengedhetetlen feltétel a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez.

A Vásárló az ajánlatkérése elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot megértette, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató adatai:


Szolgáltató: BETŰKÉP Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 4033 Debrecen, Aranyeső u. 21.
Telephely: 4034 Debrecen, Csűry Bálint u. 7.
Cégjegyzékszám: 09-06-001188
Adószám: 22826259-2-09
Telefonszám:+36-30-363-3519
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szitamuhely.hu honlap számára tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 2. Vásárlók köre

A Betűkép Bt. szolgáltatásait kizárólag jogi személyek, illetve egyéni vállalkozók és egyéni cégek vehetik igénybe.

Természetes személyek (magánszemélyek) kiszolgálását Társaságunk nem vállalja.

3.  A megrendelés menete

3.1 Árajánlat kérése
Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése minden esetben Árajánlat alapján történik.

3.1.1 Árajánlat kérése Szolgáltató által forgalmazott termékek esetén

A Vásárló a Textil termékek menüpont alatt megnyíló T-shirt Europe katalógus oldalon tudja megtekinteni az általunk forgalmazott termékeket. A megvásárolni kívánt termékekre a Vásárló az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben tud árajánlatot kérni. Az árajánlat kérésnek tartalmaznia kell a termékek típusát/nevét, színét, méretét és azok mennyiségét. Ha kiszállítást is kér a Vásárló, kérjük annak leírását is.

Ha a termékeket logóztatni is szeretné a Vásárló, akkor az árajánlat kérésben kérjük az alábbi információk megadását:
- grafika jellemzői (mérete, színei) – kérjük az e-mailhez csatolni
- nyomat elhelyezése a terméken
- darabszám

3.1.2 Árajánlat kérése Vásárló által hozott textil termékek nyomására, logózására

A Vásárló az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben tud árajánlatot kérni általa hozott textil termékek nyomására, logózására.
Az árajánlat kérésben kérjük az alábbi információk megadását:
- milyen terméket szeretne a Vásárló logóztatni
- grafika jellemzői (mérete, színei) – kérjük az e-mailhez csatolni
- nyomat elhelyezése a terméken
- darabszám

3.2 Árajánlat küldése

A Szolgáltató a 2.1.1 vagy 2.1.2 pontokban részletezett ajánlatkérés alapján a Vásárló részére Árajánlatot küld
Az Árajánlat tartalma:
- termékek/ szolgáltatások megnevezése
- termékek/ szolgáltatások mennyisége
- termékek/ szolgáltatások egységára (nettó és bruttó)
- szállítás költsége (nettó és bruttó)
- megrendelés összes költsége (nettó és bruttó)
- teljesítés várható időpontja
- fizetési mód (előre utalás vagy készpénz/utánvét)
- árajánlat érvényessége

3.3 Árajánlat elfogadása - MegrendelésA Vásárló az Árajánlat elfogadását, tehát a Megrendelést e-mailben tudja megerősíteni az ajánlat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vásárló számlázási és szállítási címét (ha kért kiszállítást) illetve a fizetési módot (előre utalás vagy készpénz/utánvét)

Szolgáltató a Megrendelés beérkezését követően írásos visszaigazolást küld, amelyhez csatolja az előlegbekérőt/ proforma számlát ha a Vásárló ezt a fizetési módot választotta.

A Felek közötti szerződéses az Árajánlat elfogadásával (azaz a Megrendeléssel), és a Megrendelésre küldött visszaigazolással jön létre. Ez a magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi.


4. Teljesítés

A Szolgáltató a Megrendelésben és annak visszaigazolásában rögzített részletek alapján a szolgáltatást teljesíti.

 

5. Szállítás

Az elkészült termékeket a Vásárló a Szolgáltató telephelyén tudja átvenni munkanapokon 8 és 16 óra között. Az átvétel legkorábbi napját a Szolgáltató írásban vagy telefonon jelzi a Vásárlónak, mely időpont igazodik a korábban vállalt teljesítési határidőhöz.
Ha a vásárló kiszállítást is kért azt a Szolgáltató futárszolgálat igénybevételével teljesíti.

A szállítási költséget az Árajánlat tartalmazza, amely függ a megrendelt termékek mennyiségétől (termékek térfogata, súlya) és esetlegesen a szállítási címtől.

A kiszállított termékeket a Vásárlónak tételesen ellenőriznie kell (különös tekintettel a csomag sértetlenségére). A csomag átvétele után hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltató nem fogad el.
Ha a kiszállítással kapcsolatban bármilyen probléma merül fel (például sérült vagy hiányos a csomag) a Vásárlónak kérnie kell a probléma jegyzőkönyvbe vételét a futártól.

 

5. Vásárlók elállási joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az ellállás jogával természetes személy fogyasztók élhetnek.

Szolgálatató a szitamuhely.hu weboldal termékeit és szolgáltatásait kizárólag céges vásárlók részére biztosítja, akiket az elállás joga nem illet meg.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

7. Szellemi tulajdonjog

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

 

8. ÁSZF módosítása

Az Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. 

Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az Szolgáltató a Weboldalon keresztül értesíti a Vásárlókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

9. Panaszkezelés

 

9.1. Az esetlegesen felmerülő panaszok kezelése az alábbi csatornákon keresztül lehetséges:

- írásban elektronikus úton: iEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
- írásban postai úton: 4033 Debrecen, Aranyeső u. 21.

 

14.2.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Törvényszék illetékességét.

 

12.  Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

Jelen ÁSZF-t a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Vásárló és a Szolgáltató kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.

Abban az esetben, ha bármi, amit a Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-el, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.

Amennyiben a Szolgáltató nem érvényesíti a jelen ÁSZF bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Szolgáltató a szolgáltatásait úgy nyújtja "ahogy azok vannak" és "ahogy azok elérhetőek". Az Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, megsemmisítése következtében keletkeztek.

Betűkép Bt.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.